A.Bản đồ khai thác than tại Indonesia

B.Sơ đồ vị trí kho than – Location of warehouse

1. Kho Gò Dầu – Go Dau stockpile
Cảng Gò Dầu B, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Sức chứa: 30,000 tấn
Năng suất chế biến và giao hàng: 1,000 tấn/ngày

Một số hình ảnh tại kho than Gò Dầu/ Some pictures of Go Dau stockpile

2. Kho Long An – Long An stockpile

Cảng Tân Thành Long, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Việt Nam
Sức chứa: 100,000 tấn
Năng suất chế biến và giao hàng: 1,500 tấn/ngày

Một số hình ảnh tại kho than Long An/ Some pictures of Long An stockpile